30 ΗΜΕΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 • Η 100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων ισχύει για όλα τα προϊόντα ESSENS που δεν ταιριάζουν με τον χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν χωρίς να δοθεί κανένας λόγος.
 • Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν εντός 30 ημερών από την αγορά.
 • Εντός της εγγύησης, μπορούν να επιστραφούν μόνο μεμονωμένα προϊόντα, όχι ολόκληρη η παραγγελία.
 • Η εγγύηση μπορεί να εφαρμοστεί  με την αποστολή του προϊόντος στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.
 • Πρέπει να παράσχει ένα αντίγραφο της σχέσης πωλήσεων, τη βεβαίωση και ένα επισυναπτόμενο έγγραφο με το είδος της εγγύησης βάσει της οποίας επιστρέφετε τα προϊόντα.
 • Τα προϊόντα που αγοράστηκαν μέσα σε ένα σύνολο πρέπει επίσης να επιστραφούν ως σετ.
 • Η εγγύηση δεν ισχύει για τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο μιας προσφοράς ή δίδονται ως δωρεές
 • Θα ακυρώσουμε την αποστολή, δεν θα επιστρέψουμε το κόστος για την παράδοση. Αν η απόδειξη περιέχει άλλα προϊόντα πλην των επιστραφέντων, θα εκδοθεί νέα απόδειξη που περιέχει μόνο αυτά τα προϊόντα
 • Μια αντίστοιχη οικονομική αξία του επιστραφέντος προϊόντος θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αξία του ως πληρωμή για την επόμενη αγορά σας.
 • οι πόντοι θα αφαιρεθούν στο 100% της αξίας στο σημείο του προϊόντος που επιστράφηκε κατά την ακύρωση της απόδειξης
 • Κάθε περίπτωση θα αντιμετωπιστεί μεμονωμένα και σε περίπτωση εμφανής ή επανειλημμένης κατάχρησης, ή υποψίας εξαπάτησης, η εγγύηση μπορεί να απορριφθεί